Định hướng hoạt động 5 năm tới của VCCA là gì?

Do Digital Team 24/01/2023
Phương hướng hoạt động của Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) trong 5 năm tới đã được thông qua trong Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra vào ngày 23/12 vừa qua. Tập trung khảo sát, thu thập dữ liệu Theo phương châm Liên kết – Sáng tạo – Đổi mới – Cùng phát triển, VCCA xác định trọng tâm hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn tiếp theo là khảo sát, thu thập dữ liệu để phát huy và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam. Hoạt động này được coi là bước đệm quan trọng để góp phần đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới.
Theo đó, VCCA trong nhiệm kỳ II cần đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tổng bộ 1.000 món ăn Tiêu biểu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
- Xây dựng đề án Bản đồ số Văn hóa Ẩm thực Việt Nam căn cứ kết quả của các tập, bộ món ăn trong đề án 1.000 món ăn tiêu biểu nêu trên;
- Xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học về dự án Bảo tàng (ảo) Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.
Để hoàn thành những mục tiêu này, VCCA xác định cần củng cố, bổ sung lãnh đạo Ban quản lý Đề án có nhiều ban chuyên môn để thực hiện mỗi đề án; tổ chức các hội nghị, hội thảo tọa đàm để tìm tiếng nói chung trong hợp tác thực hiện các đề tài; tổ chức tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng để có thêm nguồn lực đồng hành triển khai các đề án.
VCCA nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục tìm kiếm các món ăn tiêu biểu để hoàn thiện bản đồ ẩm thực Việt Nam
  Định hướng trong 5 năm tiếp theo, VCCA sẽ phát triển 100 Hội viên tập thể, 500 Hội viên cá nhân, xây dựng các Hội, Hiệp hội địa phương và thiết lập quan hệ với các nước trong khối ASEAN. VCCA cũng sẽ phát triển thương hiệu Hiệp hội thông qua hoạt động đối ngoại với các Bộ, Ban ngành (trong nước) và Lãnh sự, Đại sứ quán (quốc tế).
Các hoạt động chuyên ngành cũng sẽ được VCCA chú trọng phối hợp tổ chức hoặc chủ trì nhằm tạo sân chơi để hội viên chuyên ngành tham gia chuyên sâu, đóng góp có hiệu quả về các hoạt động văn hóa ẩm thực.
29 nhân sự trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027
Đại hội lần thứ II của VCCA cũng đã bầu ra 29 nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là những nhân tố sẽ lèo lái đưa VCCA hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Các thành viên Ban Chấp hành bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ
 2. Ông Lã Quốc Khánh
 3. Ông Lê Tân
 4. Bà Nguyễn Hoàng Yến
 5. Ông Phạm Ngọc Minh
 6. Ông Tạ Quang Hòa
 7. Ông Kao Siêu Lực
 8. Bà Lê Thị Thúy Hạnh
 9. Bà Lê Thị Thiết
 10. Ông Phan Tôn Tịnh Hải
 11. Ông Lê Võ Anh Duy
 12. Ông Lê Lương Bằng
 13. Ông Chử Hồng Minh
 14. Ông Nguyễn Huỳnh Đạt
 15. Ông Lý Đình Quân
 16. Ông Dương Quốc Nam
 17. Ông Phạm Bửu Việt
 18. Bà Lý Kim Chi
 19. Ông Hồ Xuân Bình
 20. Ông Trần Tuấn Hùng
 21. Ông Hoàng Văn Khánh
 22. Ông Đỗ Nguyễn Hoàng Long
 23. Ông Lê Văn Hải
 24. Ông Võ Đình Quốc
 25. Ông Lê Văn Khánh
 26. Ông Dương Quang Minh
 27. Ông Vũ Văn Đức
 28. Ông Nguyễn Quý Phương
 29. Ông Trần Lệ Nguyên
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
  Ban Chấp hành Nhiệm kỳ II đã biểu quyết bầu cử ra 9 thành viên Ban Thường vụ, trong đó có 5 thành viên Ban Thường trực (gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch) và 4 Ủy viên. Ban Thường vụ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam Nhiệm kỳ II bao gồm các Thành viên:
 1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 2. Ông Lã Quốc Khánh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 3. Ông Lê Tân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 4. Bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 5. Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 6. Ông Tạ Quang Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 7. Ông Kao Siêu Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 8. Bà Lê Thị Thúy Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam;
 9. Bà Lê Thị Thiết - Ủy viên Ban Thường Vụ Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.
Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ II bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Tấn Hòa - Trưởng Ban Kiểm tra;
 2. Bà Vũ Thị Hoa - Phó Trưởng Ban Kiểm tra;
 3. Bà Đinh Thị Xuân Thanh - Ủy viên Ban Kiểm tra.
Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng lòng, đoàn kết tự tin thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội; đặc biệt chú trọng năm 2023 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ II sẽ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình xây dựng và phát triển bền vững nền văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Xem nhiều nhất

Sorry. No data so far.