Ẩm thực

ẩm thực Việt

 
 
Ban kiểm tra

HIỆP HỘI VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

STT

DANH XƯNG

HỌ TÊN

CHỨC VỤ TẠI HIỆP HỘI

CHỨC DANH, ĐƠN VỊ

1

Ông

Nguyễn Huỳnh Đạt

Trưởng Ban Kiểm tra

Giám đốc Điều hành

Công ty Cổ phần

Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nhật

2

Ông

Vũ Hoài Phương

Phó Ban Kiểm tra

Hiệu trưởng

Trường Cao Đẳng Du Lịch Huế

3

Vũ Thị Hoa

Thành viên Ban Kiểm tra

Giám đốc

Công ty TNHH Kim Thành Hoa

Liên hệ

35 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP HCM

Điện thoại: 028 38 200 585

Fax: 028 38 204 501

Email: info@vcca.vn

Liên kết
VCCA
© 2017 | Bảo lưu bản quyền